Dámy a pánové, milé děti,

přeji Vám rozkvetlý a úrodný nový školní rok.

 

A jak vím, že právě takový bude? Protože sázíme. Každé září. My všichni sázíme. A v posledních letech mnohem více než sami na sebe i jeden na druhého a to je pro české vzdělávání to pravé, třeba ořechové. Neb jak víme, české školství je občas trochu oříšek.

Sázíme na skvělé učitele, a že jich není zrovna málo. Zasazujeme se o to, aby školy byly zajímavé a útulné místo pro všechny návštěvníky. Kypříme prostor kolem sebe, protože občas je dobré obrátit věci vzhůru nohama nebo zkrátka kreativně začít znovu na čerstvě zoraném. A když občas něco pohnojíme, protože i chybami se člověk učí, nehroutíme se a naopak využijeme získanou zkušenost na osobní kompost a ti nejodvážnější nabídnou svůj „fuck up“ i sousedovi. Ruku na srdce. Chceme-li úrodnou sklizeň a zemský ráj to na pohled, musíme si pomáhat.

EDUin sází na spolupráci a participaci od svého narození a také k nim nabízí užitečné nástroje jak pro nadšené amatéry, kteří pěstují svou předzahrádku, tak pro zkušené profesionály, kteří hospodaří na hektarech školních pozemků. Však si račte kdykoliv utrhnout ze stromu poznání na www.eduin.cz nebo od září v České televizi nebo iVysílání čerstvý dokumentární seriál “Jak se dělá dobrá škola”.

A prosím, nezapomínejme na to, že některé věci je možné nechat úplně ladem. Pro jejich blaho není třeba dělat vůbec nic. Jen je nechat růst.

 

Za sebe i za EDUin

 

Honza Dolínek / výkonný ředitel EDUin, o. p. s.

Informační centrum o vzdělávání

#podporujuvzdelavani ať roste do krásy i užitku