Badatelská Akademie Dětí Anektovaných Talentem Energií Lidskostí

Více o nás

Základní informace

Dítě badatel z.s.,  IČ: 08083959
Zakladatelka, autorka projektu, garantka: Mgr. Dana Hádková
Mentor a spoluautor projektu: MUDr. Vladimír Karjagin
Číslo účtu: 290311324/0300, ČSOB Dítě badatel, z.s.

HLAVNÍ PARTNER

Badatlovské zprávy

Dětem

…mohlo by vás to bavit, překvapit a inspirovat.

(A jestli nevíte, co je to „inspirovat“, tak si to nějak zjistěte, jo? 😊)

Rodičům

…mohlo by vás to bavit, překvapit a inspirovat.

Osobně i rodičovsky prostřednictvím zážitku vašich ratolestí.

A můžete si tak otipnout, co jsme asi zač 😊.

Pedagogům

…mohlo by vás to bavit, překvapit a inspirovat.

Osobně i profesně prostřednictvím zážitku všech malých i velkých zúčastněných.

A můžete si tak otipnout, co jsme asi zač a pokud by vám to sedělo, případně nás oslovit a domluvit spolupráci.

badatelská mise

Výchozí myšlenka

Přemýšlivým, hloubavým, zvídavým, moudrým a bádavým dětem umožnit zkoumat svět tak, aby je to bavilo, aby jim vědění dávalo smysl, jejich touha po hledání nového poznání neutuchala a aby své dary uměly poslat dál…

Jak?

Mimo školu. V době školy. Čtyři týdny. Čtyřikrát ročně.

Proč?

Jako povzbuzení a motivace k učení, k práci na sobě a ke zvládnutí někdy až ubíjejícího nepochopení a strastí přemýšlivých lidí mezi vrstevníky i dospěláky. Ku prospěchu svému i ostatních

Bylo nebylo

Když jsem před pár lety odtajnila svůj návrh konceptu práce s prvostupňovými dětmi, které milují myslet (jak krásně z francouzštiny překládá termín nadaní Monika Stehlíková), vydala jsem se na cestu konzultací s hlavami pomazanými, které mají zkušenosti v oboru. Nejlépe s prací s dětmi samotnými.

Nejdřív jsem se vydala za muži. Byla jsem zvědavá, co mi řeknou. Jejich elementu je ve školství pomálu a je to velká škoda. A taky jsem to už chtěla mít za sebou… Měla jsem totiž strach, že racionální matematičtí géniové ohrnou nos nad částmi programu jako „práce s tělem“, „hodnotové vzdělávání“, „práce s emocemi“, „ztišení a rozjímání“ a intelektuální výzvy jim nebudou dostatečně exaktní…

Ale víte, co mi jeden jako druhý kladli na srdce nejvíc? Hlavně prý: vystavět dětem sebedůvěru, ať znají svou hodnotu, svoje hranice; dát jim sílu ustát svůj způsob uvažování mezi ostatními; mluvili o respektu, o svobodě myšlení…

A tak se o to snažíme. V pestrém stále se rozšiřujícím týmu holek a kluků, z nichž někteří máme už občanku nějaký ten pátek. Ale jiskry v očích pro lumpárny tušíte i za dioptriemi seriózních brýlí… 😊

Co neumíme

Obvykle lidé prezentují to, co skvěle vědí a umějí.  Raději bychom ale umírnili očekávání tím, co neumíme a v čem jsme zdrženliví:

 • neumíme známkovat
 • nemáme přísně jasno v kategoriích dobře/špatně
 • neumíme dokonale zametat cestičky
 • neumíme rozhodovat za jiné
 • neumíme ovlivňovat počasí

Libujeme si

 • v radosti a úžasu bádajících špindírů
 • v objevování starých, nových i slepých uliček
 • v dobré přípravě a následné improvizaci
 • v umění učit a učit se myslet
 • v umění umět i nemyslet
SLOVO

naší ředitelky

Znáte to?

„Žádný učený z nebe nespadl!“ nebo „Vykašli se na pomluvy a jeď si svou!“ anebo „Neboj, strach ti jen zatemňuje mozek!“, taky třeba „Zhluboka dýchej, to ti pomůže.“ a  „Nejmoudřejší jsou nejskromnější.“ nebo „Dej si pauzu, potřebuješ nadhled…“

 Slyšeli jste to tisíckrát. Takové otřepané fráze!?

Ale najednou přijde situace a vám to dojde!
Proč právě teď? Proč až teď…

Hledáme s dětmi právě tyhle silné okamžiky.

Ne. Stačí jen: Hledáme silné okamžiky.

– Dana Hádková

i
Badatelské portfolio

jsme tu pro

BA-Datlíky

takto říkáme dětem, které se účastní našich aktivit, jedná se o žáky 1.stupně ZŠ

organizujeme pro ně badatelské týdny na určité téma, natáčíme instruktážní videa, která jsou spojená s videokonferencí

Více info

Zrealizovali jsme badatelské týdny s tématikou:

 • Lidské tělo aneb tělo není tabu
 • Voda nejen vědecky
 • Sopky okolo nás aneb Vznik a vývoj Českého středohoří (my někdy soptíme taky…)
 • Technické vymoženosti a rétorika, aneb jak to nepřehánět?

Ukázka scénaře našeho programu ke shlédnutí zde.

Přihlašování dětí do programů probíhá formou předchozí konzultace s třídním učitelem a ředitelem školy, kam dítě dochází, samozřejmě se souhlasem rodiče. Nebo pokud jste si nás našli sami, napište nám, sjednáme si individuální konzultaci a domluvíme se na dalším postupu.

BA-Datly

takto říkáme dětem, které se účastní našich aktivit, jedná se o žáky 2.stupně ZŠ

organizujeme pro ně badatelské týdny na určité téma, natáčíme instruktážní videa, která jsou spojená s videokonferencí

Více info

Zrealizovali jsme badatelské týdny s tématikou:

 • Lidské tělo aneb tělo není tabu
 • Voda nejen vědecky
 • Sopky okolo nás aneb Vznik a vývoj Českého středohoří (my někdy soptíme taky…)
 • Technické vymoženosti a rétorika, aneb jak to nepřehánět?

Ukázka scénaře našeho programu ke shlédnutí zde.

Přihlašování dětí do programů probíhá formou předchozí konzultace s třídním učitelem a ředitelem školy, kam dítě dochází, samozřejmě se souhlasem rodiče. Nebo pokud jste si nás našli sami, napište nám, sjednáme si individuální konzultaci a domluvíme se na dalším postupu.

Velikány

ano, řeč je o rodičích a dalších dospělákách jako babičkách, dědečcích…

pro dospěláky pořádáme workshopy, různá diskuzní (online) setkání na vybraná témata

Více info

Než se společně s vašimi ratolestmi rozhodnete přidat svého koumáka do party BA-Datlů či BA-Datlíků, pěkně si s námi popovídáte. Po telefonu, videohovorem nebo osobně.

To abyste zjistili, co taková BA-D je. …Třeba že to znamená:

 • 4 týdny v roce (vždy od pondělí do pátku, 1x na podzim, 1x v zimě, 1x na jaře a 1x v létě) místo chození do školy absolvovat BA-D program,
 • jaká pravidla a přesvědčení tu ctíme,
 • kde fungujeme,
 • jestli na vás působíme důvěryhodně a bezpečně,
 • jak je to s legislativou
 • kde, kdy a jak můžete získat na BA-D reference a zkusit akci jako ochutnávku
 • jak probíhá, je-li zájem, dlouhodobá spolupráce s rodinou a školou,
 • jakou zpětnou vazbu od nás obdržíte atd.

Kromě toho můžete navštěvovat workshopy, přednášky, výlety, on-line setkání a další akce, na kterých spolupracují odborní lektoři dílčích programů BA-D a samy děti.

Myšlenka totiž je: vytěžit pozvaného zajímavého člověka nejen jako lektora pro děti v programu týdne BA-D, ale i pro nás pro dospěláky. A zároveň! Motivovat děti spoluprací s odborníkem při produkci pro své blízké, kamarády i veřejnost a učit je jejich poznání předávat a posílat i dál…

Pedagogy

a aby spolupráce byla kompletní nesmíme zapomenout i na školy

spolupracujeme se školami žáků, kteří navštěvují naše programy, plánujeme pro školy pořádat badatelské dny

Více info

Pokud byste rádi navrhli přidat svého koumáka ze třídy do party BA-Datlů či BA-Datlíků, neváhejte nás kontaktovat. Rádi zodpovíme vaše dotazy, ať už po telefonu, videohovorem nebo osobně.

Základní informace, které patrně předem potřebujete jsou:

 • spolupracujeme s celými školami z rozhodnutí vedení, s dílčími třídními učiteli, s SPC, PPP či na žádost rodičů v souladu se školou,
 • učitele rádi zveme na program, odborné akce a workshopy BA-D,
 • nabízíme zdarma inspirativní lekce hodnotového vzdělávání (45 až 90 min projektové výuky na předem domluvené téma) pro celé třídy, z nichž pocházejí BA-Datlíci a BA-Datlové
 • třídním učitelům poskytujeme individuální zprávy o zapojení dětí do programu BA-D (metodicky revidované SPC, PPP – možno využít jako příloha IVP), v souladu s rodiči
 • vítáme zpětnou vazbu od třídních učitelů po návratu dětí z BA-D do třídy
 • v případě zájmu třídního učitele a příslušného BA-Datele můžeme připravit BA-Datelský program pro celou jeho třídu,
 • hledáme nové spolupracovníky – provázející pedagogy pro týdny BA-D (pro nové skupiny r.2021/22)
Fotogalerie

co všechno jsme probádali

I
Badatlovská videa

ukázka našich tematických videí

Naše instruktážní videa se týkají vždy nějakého tématu. Všechna videa najdete na našem YouTube kanálu.
Doufáme, že ve Vás vzbudíme badatelského ducha a vydáte se po stopách za námi.

I malá velká pomoc se hodí

Spolupracující organizace a dárci

RSJ Foundation je naším hlavním podporovatelem. Tato nadace naší Badatelskou akademii Datel podporuje finančně ale také mentorsky.

MAP LITOMĚŘICKO je projekt, s kterým spolupracujeme na tématice Rovné příležitosti ve vzdělání.

Regionální televize Litoměřicko nám pomáhá s tvorbou videí a fotek z našich bádání.

ATALLO GROUP s.r.o. jsou specialisté na bezpečnost práce a školení BOZP a PO a podporují nás finančně.

Jak nás podpořit
 • ZDARMA: Sympatizující zprávou, e-mailem, sdílením dalším lidem
 • ÚSILÍM: Lektorsky, nabídkou akce, exkurse apod.
 • HMOTNĚ: A4 pro tisk, tužky č.1 a 2, výtvarné potřeby, sportovní potřeby, ICT (např. funkční vyřazené notebooky za nízkou cenu), výukové pomůcky (např. fyzikální)
 • FINANČNĚ: Lze přispět jakoukoliv částkou na pomoc druhým, kteří si účast v BA-D nemohou z různých důvodů dovolit.
  Číslo účtu: 290311324/0300
Co tím získáte

Propagaci nebo diskrétnost dle výběru.

Umístění loga a poděkování na tištěných materiálech projektu BA-DATEL.

Umístění loga, poděkování, prezentace na webových stránkách projektu BA-DATEL:

 • umístění loga na webových stránkách,
 • umístění odkazu na firemní web sponzora.

Prezentace v médiích v souvislosti s projektem BA-DATEL:

 • novinové články,
 • reportáže v televizi (smluvně zajištěna reportáž Regionální televize),
 • sociální sítě.

Poděkování

Děkujeme za veškerou podporu, inspiraci a konstruktivní i destruktivní kritiku všem, kterým to stálo za to.

Všechno to svou silou formuje podobu BA-Datla.

Hledáme lektory

Máte-li chuť, odvahu a lásku pracovat s dětmi, které často vědí víc než vy, touží po odpovědích na všetečné otázky včetně tabuizovaných a potřebují se ujistit, že s tím na světě nejsou sami, ozvěte se nám, prosím.

Typ spolupráce:

1. Lektor – průvodce programem (alespoň 4 týdny ročně od pondělí do pátku) – vhodné např. pro učitele, kteří si dokážou na dané týdny „odskočit“ od svých úvazků, osvěžit se skupinou dětí z BA-D, provést je připraveným programem a obohatit svým.

2. Odborný lektor – s inspirativním a motivačním programem na 1 den v BA-D-týdnu, nejlépe úterý či čtvrtek.

3. Učitele FIE – dle dohody

Napište nám

5 + 11 =