Téma, které se na Litoměřicku nedá nezařadit  :)) Prázdninová BA-Datelská skupina, nachystaná na geologická témata, se sešla jako vždy v pondělí v Jachtklubu. Od snídaně, osvěžení pravidel a jmen všech zúčastněných, včetně nových členů, přes lekci FIE, (tentokrát ze souboru nástrojů Ilustrace přemostěných do reálných vypjatých situací, kdy obvykle soptíme, až nám jde pára z uší), až k prezentacím tří vybraných sopek z celého světa, Evropy a Čech. Paralela mezi vroucími emocemi uvnitř nás a pohybu magma uvnitř zemského pláště a kůry je zřejmá…

Abychom vyvážili nápor na levou mozkovou hemisféru, užíváme si v úterním dopoledni výtvarný workshop s Kristýnou Brabcovou, a s akvarely v základních barvách vykouzlíme na vlhkých papírech neuvěřitelně pestrou paletu sopečných krajin. Překvapení v podobě společného obrazu, kdy se několikrát nuceně přesunujeme na sousedovo místo a pokračujeme v jím započaté práci, někteří z nás nesou s velkou nelibostí a práce s emocemi jede na plné obrátky. Někdo bublá uvnitř, někdo nechá lávu a kameny vysoptit a jsou i tací, kterých se tato hra nijak zvlášť nedotýká. Krása rozmanitosti :)) Odpolední program s geologem v sídle CHKO České středohoří startuje odborný geologický maraton končící až ve čtvrtek večer zdařilým pokusem simulujícím dva různé typy vzniku sopky.
Další den vyrážíme do pražského Geofyzikálního ústavu a setkáváme se s úžasným vědcem vulkanologem Prokopem Závadou a jeho kolegou Ondřejem Krýzou. V sehraném tandemu nás seznamují s pohyby zemské kůry, procesům v zemském plášti vedoucím ke vzniku sopek, a velkým množstvím dalších zajímavostí o naší planetě, a to vše názorně na fascinujícím mechanickém modelu. Sami si pak zkoušíme namodelovat vrásnění zemské kůry působením různých vlivů a procesů. Tečkou a velkou odměnou za intelektuálně náročným programem bylo svolení ke koupeli v krásné hasičské nádrži uvnitř vědeckého areálu. Bylo to divoké a radostné. Emoce musely zase ven :))

Čtvrtý a pátý den spojujeme do jedné geologické expedice. Nejprve s Prokopem prozkoumáváme Radobýl, dozvídáme se o jeho vzniku, složení a historii v geologickém čase i čase nás, běžných smrtelníků. Rozhled do okolí je velkolepý, počasí nám přeje. Milešovka, Lovoš, Říp, Žernosecké jezero, Labe, vše jako na dlani. Rychlá vzpomínka na Máchu a šup do údolí, k soutoku Homolského a Proboštovského potoka. Tady se osvěžujeme v bazénu a vrháme se do modelování dalších sopečných pokusů. Na názorných příkladech si ukazujeme, jakými způsoby sopky vznikají a jak ovlivňují tvorbu povrchu země a krajiny. Každý se podílí na přípravě posledního a největšího pokusu. Dřevěná bedna vyrobená pro tento účel se pomalu zaplňuje vrstvami písku, místy proloženými plátnem. Různé druhy materiálů simulují různou prostupnost hornin. Pomalu tuhnoucí směs sádry, kterou dírami ve dnu bedny vtlačujeme do písku, skvěle simuluje pohyb a tok lávy. Pokus je u konce a povedl se. Až sádra zatuhne, uvidíme tvary, které vznikají při výronu lávy v přírodě. Po večeři z grilu se malí geologové ukládají ke spánku na různá místa domu a zahrady. Každý dle svého gusta. Páteční shrnutí všeho, co jsme si zapamatovali z předešlých dnů dává každému z nás zprávu o naší paměti, pozornosti a schopnosti vnímat v souvislostech. Závěrečný výstup na Lovoš už jen doplnil a uzavřel naše sopečné putování.
Byla to opět jízda! :))

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na příště!