Dlouho očekávané a velmi žádané téma je tady. CHEMIE. Převis zájemců, a nakonec se v pondělí scházíme v devatenáctičlenné skupině velmi různorodých chemiků. Ve věku od sedmi do jedenácti let, se znalostmi z oblasti chemie od nuly až po středoškolskou. Začínáme od začátku. Atomy a periodická tabulka prvků. Student VŠCHT a lektor v jedné osobě, Silvestr, hravou formou přibližuje dětem na louce v parku stavbu atomu, včetně proporcionálních poměrů velikostí a hmotností, jádra a obalu, protonů, neutronů a elektronů. Následuje skvěle připravená prezentace o atomu a molekulách jednoho z nejstarších BA-Datlů Bertíka. Odpolední pronikání do tajů periodické tabulky prvků, bylo pro některé BA-Datlíky už téměř nevstřebatelné, ale každý si odnesl, co unesl.

 

Další dva dny se nesou ve znamení vlastních pokusů. BA-Datlové i menší BA-Datlíci, ve dvojicích i jednotlivě, chystají a předvádějí své pokusy, včetně vysvětlení, co se při nich děje. Některé vycházejí a jiné ne. I to k tomu patří. Nikdo se nehroutí z toho, že mu pokus nevyšel.

 

Výbuch…výbuch…výbuch…takovéto radostné skandování asi ještě na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně neslyšeli. Naštěstí rozjitřené emoce malých nadšených badatelů v univerzitní laboratoři nezpůsobily žádnou katastrofu a zanechaly jen letmé úsměvy na tvářích dospělých studentů a odborné asistentky Ing. Magdy Škvorové, Ph.D., kteří se jim tu věnovali. Výzkumný ústav anorganické chemie aneb Orlen UniCRE na nás pak dýchl opravdovostí, vědou a výzkumem v praktickém slova smyslu. Obohacující setkání s lidmi, pro které je zkoumání chemických látek a procesů denním chlebem.

 

Ani v tomto týdnu nechybí FIE, lektorkami velmi oblíbené a většinou dětí také. Tentokrát pracovní nástroj Spojování bodů. Rozděleni na dvě skupiny, uvádíme začátečníky do světa bodů a jejich spojnic a některé pokročilé trochu trápíme s už složitějšími strategiemi. Krásně spolupracující a sdílící skupina pokročilých, schopna přínosné rekapitulace zkušeností, jako např.:

  • Dává smysl být trpělivý a trénovat trpělivost (u analýzy zadání a vzoru, bez které se pak v průběhu člověk zasekne a neví jak dál!)
  • Někdy svoji hodnotu odvozujeme od ostatních. To není dobré!
  • Princip prvního kroku. Kdy se vyplatí udělat první krok, i když neznám ten další?
  • Skupina už hotových dětí vytvořila seznam situací, kdy nás první krok vyvede z chaosu nebo ze zdánlivě bezvýchodné situace a zároveň navíc, kdy nás může dovést na scestí (tvrdé drogy, alkohol, krádeže, …)

 

Začínající skupinka má zpočátku pomalejší tempo, jak ale postupně pronikají k podstatě, stává se pro většinu z nich práce snazší, přestože jsou pracovní listy postupně složitější. Používané strategie jsou tu podobné, jen s chybou nebo „záseky“ každý nakládá jinak.

 

Téma nápověd… Co všechno může být nápovědou? Kde nápovědy používáme? Co se stane, když přestane být nápověda nápovědou? Každý má své řešení.

 

V pátek krátké závěrečné prezentace. Každý si vyzkouší, jaké to je, mluvit před skupinou. Projevy jsou všeho druhu, od suverénních, sebevědomých, s téměř dokonalým přednesem až po trémou ovlivněné nejisté, tiché a lehce rozpačité. Pro každého, kdo je schopen sebereflexe, je to skvělá zpětná vazba, kterou nikdo nahlas nehodnotí.

 

Každá skupina je vždy něčím specifická jako celek, co vznikne jaksi paralelně a samo sebou. Charakteristickým rysem tohoto týdne bylo skandování všeho možného, ve všech možných, více či méně vhodných situacích. Oblíbenou přestávkovou aktivitou byl kromě tradičního pianina Clavinovy tentokrát badminton, včetně uspořádání turnaje dvojic.

A na závěr ještě jeden postřeh. Taková soustředěná pozornost, jakou badatlové tentokrát vyprodukovali při sledování svých vlastních pokusů, tady ještě nebyla. Bylo to nakažlivé a euforizující 😊

 

Děkujeme všem zúčastněným za příležitost k rozvoji! 😊