Téma archeologie a egyptologie si vyžádalo vyšší počet BA-Datlíků, než na jaký jsme zvyklí. Přesto se nám při pondělním ranním kruhu podařilo dát prostor dostatečnému seznámení. Skupinka se tedy sešla početná a pochopitelně i velmi rozmanitá. Bylo tak třeba dbát na naše pravidlo o bezpečnosti ještě o fous více, než obvykle. Pro některé z nás byla tato skupina výzvou. Nakonec jsme si ale všichni dokázali vyjít vstříc 🙂

 

První den byl nabitý opravdu všemi druhy aktivit a každý si tak přišel na své. Dopoledního programu se ujala grafička Lenka Kahuda Klokočková, se kterou jsme si po teoretickém úvodu zkoušeli vytvářet vlastní hieroglyfy a dokonce i skarabea – posvátného brouka, který byl Egypťany uctíván jako symbol slunečního cyklu a znovuzrození. Podmínky pro tvorbu ale nebyly jen tak ledajaké. Měli jsme k dispozici kus bambusu, kterým jsme nanášeli tuš na „papyrus“ a barvy typické pro starověký Egypt. Odpoledne se neslo v duchu přednášky, a to od našeho juniorského lektora Adama, díky kterému už si dokážeme lépe představit, jak se ve starověkém Egyptě kdysi žilo. Dozvěděli jsme se o různých dynastiích, artefaktech, hrobkách, faraonech, umění, kultuře i způsobu vlády, a mnoho dalšího. Vše jsme se dozvídali v souvislostech, a jakmile jsme měli dotazy, dostali jsme na ně pečlivě promyšlené odpovědi.  Během prezentace nikdo ani nedutal a všichni jsme v tichosti nasávali zajímavosti a zároveň obdivovali hluboké znalosti, kterými náš pan lektor Adam oplýval 🙂

 

Měli jsme možnost stát se Egypťany i na vlastní kůži, a to doslova. Kdo měl zájem, nechal se vyzdobit po vzoru staroegyptského líčení, které (jak už víme) nebylo výsadou pouze žen. To jsme doplnili typickými čelenkami či korunami a vyrobili jsme si i vlastní sarkofágy s mumiemi!

Nechyběla ani práce s MIU (Metoda instrumentálního uvědomování, která cílí na rozvoj kognitivních funkcí mozku a zvědomování si procesů spojených s myšlením). Pracovali jsme rozděleni do třech skupinek a s instrumenty Spojování bodů a Číselné řady. Z jedné ze skupinek vyplynulo, že nám práce s touto metodou tentokrát přinesla trénink trpělivosti, trénink přesnosti a preciznosti a mimo jiné i schopnost zachovat klid.

 

A co obnáší práce archeologa? Na to jsme se snažili přijít na našem archeologickém nalezišti pod Kalichem. Stačí se jen hrabat v hlíně, nebo je potřeba i týmová práce, vytrvalost a trpělivost? Všichni BA-Datlíci se s nadšením vrhli na nástroje, které zrovna byly k dispozici. A že jich bylo mnohem méně, než nás. J I takovými podmínkami jsme se museli doslova prohrabat.

Po výstupu na Kalich jsme měli to štěstí potkat pana archeologa H. Veselého přímo při práci. Ještě s lopatou v ruce nám vyprávěl o své práci, o tom, jak probíhá revitalizace hradu Kalich a jak dlouho už trvá. Zajímalo nás, jaké nejvýznamnější a nejdražší předměty při své práci našel, načež nám odpověděl, že při jeho práci nemusí nejvýznamnější nález nutně znamenat jeho vysokou peněžní hodnotu.  Povídal nám o historii hradu, která je spjata s Janem Žižkou a o skvěle provedeném srubovém opevnění, díky kterému byl Kalich téměř nedobytný. Pan Veselý byl překvapen množstvím otázek, které jsme na něj se zájmem chrlili, a on nakonec se stejným zájmem odpovídal.

 

S egyptologem Danielem Honešem jsme se naučili, jakým způsobem se čtou hieroglyfy, a dokonce jsme si pomocí nich zkoušeli napsat vlastní jméno. Kromě písmen a jmen jsme si naše mozky zavařili i nad egyptskými číslicemi a počítáním příkladů způsobem, jaký používali i ve starověkém Egyptě. Po náročném matematickém výkonu jsme si trochu vydechli u staroegyptské hry Senet a zkoušky procesu mumifikace 🙂

Během týdne nechyběla ani všemi zbožňovaná odpolední relaxace a rytmická masáž, díky které mnozí z nás dokáží alespoň na chvilku vypnout hlavu. 

 

Celý týden jsme zakončili skupinovými výstupy ve formě plakátů na různá témata, jako například egyptská matematika, číslice, umění, posvátná zvířata, archeologie a další. Výstupy byly pak prezentovány vybranými mluvčími před ostatními skupinami 🙂

 

Děkujeme všem BA-Datelům ,,mazákům“ za to, že trpělivě provázeli nové členy, a děkujeme BA-Datelům nováčkům za odvahu a nadšení, se kterým do tohoto týdne vstupovali. Děkujeme také rodičům i učitelům, kteří na tomto (a nejen tomto) týdnu mají taktéž svůj podíl 🙂