Atraktivní téma k sobě přitáhlo velmi silnou a dynamickou skupinu BA-Datlů a BA-Datlíků. Umocněno tím, že se skládala ze čtrnácti chlapců a jen jedné malé slečny, to byla opravdu jízda (minimálně jako v aerodynamickém tunelu😊). Na leden také hodně zvláštní počasí, okolí Jachtklubu tvořilo bláto pocukrované sněhem.

 

Začali jsme tentokrát zvolna, historií písma a tisku, zpracovanou do prezentace lektorkou Zuzkou Gärtnerovou. Navázali jsme hned praxí, ukazovali jsme si a zkoušeli „nakreslit“ různé druhy písma. Pro někoho nesmírně obtížné ztvárnit tak, aby byl se svým výkonem spokojen, pro druhého zábava a výsledek jako z tiskárny. 

 

Už v prvním dnu jsme si dovolili ten luxus a na lekci FIE (Feursteinova instrumentálního obohacování) se rozdělili do tří skupin podle pokročilosti. Při FIE se ve skupinách pracuje zpravidla v klidu a s velkou pozorností. Tak tomu bylo i tentokrát a všichni v rámci skupin soustředěně pojmenovávali tvary, jejich vlastnosti, shodné a rozdílné znaky, popisovali vhodné strategie, porovnávali výsledky, hledali všechna možná řešení, ke kterým někdy došli až po změně pozice, úhlu pohledu nebo nadhledu… Celkem jsme v tomto týdnu zvládli tři lekce FIE, někteří z BA-Datlů nám v páteční „zpovědnici“ doporučovali, aby jich bylo příště více. 😊

 

Větší tiskárnu, než je ústecký Severotisk, nejspíš nikdo z nás ještě neviděl. Fascinovaně jsme hltali nové pojmy a technologie, se kterými nás seznamovali výrobně-technický ředitel Ing. Jaroslav Bukáček a jeho dva kolegové. Prošli jsme si celým provozem a na vlastní oči sledovali koncert, díky kterému tento obr vychrlí padesát tisíc výtisků časopisů za hodinu. Velký dojem v nás zanechala tiskárna také z toho důvodu, že jsme viděli opravdu ohromné množství papíru a barev, které se tam zpracuje, kolik je z toho odpadu a kolik tam některé řetězce utratí za tisk za slevové letáky. To vše dohromady rozpoutalo diskuzi o ekologii a užitečnosti takovýchto provozů.

 

Na zpáteční cestě jsme vypustili páru na sjezdovce na Pohoří u Malečova, kterou ti šťastnější z nás zbrázdili na bobech až do údolí.

 

Hitem týdne byla celodenní návštěva v litoměřickém Technickém klubu, kde jsme hltali vše, co se týkalo 3D tisku. Dopoledne teorie a odpoledne programování vlastních výrobků. Ty nám pan Zbyněk Rudolf laskavě vytiskl a dodatečně předal. Nejvíce fascinující pro nás bylo, co vše je už dnes možné vytisknout a o čem všem se uvažuje do budoucnosti. Představa vytištěných jater, je pro nás zatím poněkud …. neuchopitelná.

 

Čtvrtek ve jménu matematiky s člověkem, pro kterého je matematika vším, Víťou Štemberou. Jeho nadšení bylo nakažlivé a prezentace, která se nakonec díky dotazům protáhla až na hodinu a půl neodradila svou délkou i náročností na pozornost, žádného z posluchačů. Téma poutavé hlavně pro chlapce, aerodynamika karoserií aut, zvládla aktivně vnímat i jediná přítomná BA-Datelská slečna, která se pak mohla více realizovat

 

v odpoledním programu, kdy jsme řešili matematický problém dlaždic a skládali povrchy z různých nepravidelných pětiúhelníků. U toho by se jeden dokázal „zaseknout“ na hodiny.

Víťa s námi absolvoval i po obědovou pohádku a vzorově u ní relaxoval, a navíc díky naší partě neztrácí naději v mladou generaci a její vztah k matematice😊.

 

Co je to kritické myšlení, jak ověřovat informace a jak snadno podlehneme reklamě jsme zkoumali rozděleni do malých skupinek, které se nám tentokrát staly osudnými. Součtem různých vlivů (silné osobnosti, únava a s ní související soustředění, nepochopení zadání, neschopnost respektovat názor druhého, snaha se prosadit, neschopnost prosadit se, atd.) vznikl rozpačitý dojem a nedokázali jsme ze skupinové práce tentokrát příliš vytěžit. I to se stává…

 

Závěrečná práce spočívající v iluminaci svého monogramu se povedla někomu méně a někomu více, přímo úměrně k vložené invenci. Druhým úkolem bylo vysvětlení vylosovaného pojmu vlastními slovy. Pojmy se týkaly myšlenkových pochodů, které zkreslují naše rozhodování, jako např. Stádový nebo pštrosí efekt, Selektivní vnímání či Stereotypizace. Nebylo to jednoduché, ale popasovali jsme se s tím se ctí. Snad si každý si zapamatuje alespoň ten „svůj“.

 

Opět děkujeme všem zúčastněným, bylo to tentokrát silné a výživné 😊