V posledním březnovém týdnu se naše základna na Jachťáku rozezvučela všemožnými zvuky, tóny, rytmy, hudbou i hlukem.

Začali jsme pěkně od podlahy zopakováním pravidel a představením zbrusu nových piktogramů s graficky znázorněnými pravidly, která nám k tomuto účelu ve spolupráci s grafičkou připravila kolegyně Zuzka. Měli jsme radost z toho, že jsou obrázky srozumitelné a jasné všem včetně úplných nováčků. Ti byli v tomto týdnu tři.

Zvuk jsme probrali skrz naskrz. Zkoumali jsme hlasitost neboli intenzitu zvuku v Decibelech, výšku neboli frekvenci zvuku v Hertzech, zjišťovali, který zvuk je příjemný a který už zdraví našich uší nebezpečný. Vyzkoušeli jsme si, v jakém rozmezí frekvencí je pro nás zvuk slyšitelný. Tedy konkrétně jak pro koho, nám starším se to rozmezí dost zužuje… 😊 Představovali jsme si také frekvence, které jsou slyšitelné jen nějakým druhům zvířat a označujeme je jako infrazvuk a ultrazvuk.

Další, krásnou vlastností zvuku, kterou jsme se zabývali hlavně s našimi lektory a profesionálními muzikanty, byla jeho barva. Violoncello, které nám představila, celé dopodrobna popsala, a hlavně rozezvučela Bára Soukupová, bychom mohli poslouchat hodiny. Děkujeme Báře, že jsme si mohli všichni na nástroj zahrát! Také jsme s ní sledovali pohyby makových zrnek na prkénku ležícím na reproduktoru. Generátor zvuku je dokázal při určitých frekvencích rozhýbat tak, že se přeskupovali do různých obrazců. Říká se jim Chladniho obrazce.

Program propojující vědu a muziku nám přinesl skvělý lektor a kytarista Mirek Fiedler, který z nás na konci dne dokázal utvořit úžasný orchestr, jehož jsme byli všichni nedílnou součástí. Sladili jsme se s mnoha různými nástroji v jednom rytmu a melodii. Někteří hráli na své vlastní nástroje, které si donesli a někteří na zapůjčené. Cítili jsme se jako „jedno tělo a jedna duše“ a to byl faaaakt velký zážitek. 😊

Orchestrem jsme se stali v tomto týdnu ještě jednou, a to v litoměřické ZUŠce, pod vedením učitelky na bicí nástroje Báry Potákové. V rytmu rock´n´rollu jsme to tam rozjeli na plný pecky!

Následný pěší výlet na Bílé stráně a Mostnou horu v mnohých z nás zanechal hodně pozitivních emocí. Takové rozdělávání ohně v přírodě, hledání těch vhodných, ze všech mokrých klacíků kolem, a hlavně opékání buřtů, nám všem vrylo do paměti další krásný zážitek. Na Mostné hoře jsme ještě navíc „posbírali“ fůru ptačích i jiných zvuků, které jsme nejprve zapisovali a poté různě analyzovali.

Celý týden byl propleten metodami tréninku kognitivních funkcí mozku a jejich uvědomování, FIE a MIU. Rozděleni na dvě a ke konci týdne dokonce tři skupiny, jsme někteří spojovali body, jiní procházeli instrumentem „orientace v prostoru“ a zjistili, že například „vpravo“ může být úplně všude… Všichni jsme při tom opět nacházeli své postupy, strategie, všímali si, co nám jde lépe a co třeba vůbec, uvědomovali si, co nás nechává v klidu a co naopak spouští emoce a zjišťovali, jak se s tím dá naložit, a to i v situacích, které známe ze školy, z domova nebo třeba na kroužku.

Jsme zvědaví, kdo z nás se letos nechal inspirovat a začne hrát na nějaký hudební nástroj 😊

Poslouchejme více hudby i ticha, stojí to za to 😊

Tým BA-D