První BA-Datelský týden nového školního roku 2022/23, je za námi. Skupina badatelů včetně tří nováčků se vrhla do světa architektury. Dozvěděli se mnohé o stavbách historických i současných, stavebních materiálech, světových NEJ stavbách, sociálně-kulturních vztazích staveb.

 

Vzali jsme to od podlahy i v rámci našich těl a řádně promasírovali a procvičili svá chodila, jakožto jeden ze základních architektonických prvků, jakým je klenba.

 

Měli jsme tu čest jedno dopoledne pracovat s litoměřickým architektem Jakubem Pleyerem, který velmi milou a poutavou formou děti vtáhl do role mladých architektů, takže kreslili plány vlastích pokojíků, vysněných rodinných domů, cukráren i stájí pro koně. Také nás seznámil se zajímavou studií, týkající se vlivu prostoru na člověka. Rozloučil se s námi příslibem do budoucna, že nám přijde na příští architektonický nebo technický týden představit projekt, který budí nejen v dětech obrovský zájem, a to 3D tisk budov.

 

Dalším nesmírně obohacujícím setkáním bylo, když jsme spolu s historikem Kamilem Podroužkem měli možnost prozkoumat od půdy až po sklep historický dům Kalich v centru Litoměřic. Bylo to zábavné, zajímavé, naučné, filosofické, technické a celkově fascinující. Věříme, že ani s panem Podroužkem jsme nespolupracovali naposledy.

 

Informační nápor jsme uprostřed týdne naředili autentickou lekcí karate, jak jinak než s architektem Ladislavem Doležalem. Po takovém výkonu jde přemýšlení úplně samo a kognitivní funkce mozku se rozvíjí jedna báseň, takže jsme snadno propluli následnou lekcí FIE i základy prostorové představivosti. To pak vyústilo v praktické využití různých řezů na tvarově i chuťově různých dortech.

 

Závěr týdne byl jako vždy o sdílení a zpracovávání závěrečných výstupů, tentokrát ve formě minutových prezentací. Stavba vlastních cihlových domečků ze stavebnice Teifoc byla pak odměnou a třešničkou na dortu.

 

Celým týdnem se tentokrát kromě architektury prolínalo téma zaměření pozornosti. Na sebe, ostatní a skupinu jako celek. Nejfrekventovanější „přestávkovou“ hrou byly „vlajky“ (hra dvou týmů proti sobě, které chrání svoji vlajku a hledají a chtějí se zmocnit vlajky druhého týmu).

 

Nám lektorům se dostalo tentokrát i dětského ocenění za organizaci celého týdne a za to, že nevyznáváme jednu pravdu, ale vnímáme věci z různých úhlů pohledu. Je to pro nás velká odměna, děkujeme😊