Milí přátelé, rodičové, BA-Datlové a další příznivci!

Museli jsme sice odložit naše společné BA-Datelské akce naživo, ale nevzdáváme se a přecházíme do hygienického azylu.

Předpokládáme, že aktivit u počítačů, stolů s tužkou či knihou v ruce, máte více než dost a ani nás neuspokojuje kontakt jen přes monitor. Proto jsme si společně s lektory a dalšími spolupracujícími nadšenci pro vás připravili  špiónskou akci pro lumpy od 7 do 107 let s geologickým tématem, abychom se mohli řádně pohrabat v písku, upatlat od sádry a omlátit o kameny.

Natočili jsme pro Vás videa na téma Geologie. Odkazy na tato videa, která najdete na Youtube, jsou uvedeny níže, včetně krátkého popisu a instrukcí 🙂

  1. Zemský flašinet https://youtu.be/kyvDLk2hGzg
  2. Pangea https://youtu.be/L3jFzxyiLGc
  3. Expedice Radobýl https://youtu.be/MEyBwcknKwA
  4. Pokus  – simulace vzniku Radobýlu, lakolit (k vidění před jachtklubem) https://youtu.be/4OS0Sz69nTI
  5. Podvodní sopka   https://youtu.be/sQ8hge2CdVk
  6. Druhy hornin https://youtu.be/M5bXoZdxTgs
  7. Deformace hornin – křehká (15 – 20 km)https://youtu.be/cqvUMHSILuk
  8. Deformace hornin – plastická (20 – 30 km)https://youtu.be/FPCWTgVw_HA

Po shlédnutí videí budete moct vyrazit do terénu, kde si zapíšete, nafotíte nebo natočíte, co vás zaujalo. Následně nám napíšete SMS, e-mail nebo zavoláte, jestli je vše O.K. My na web www.ditebadatel.com a na plot budeme přidávat vaše zprávy (elektronické na web, následně vytištěné a zalaminované na plot) a po 10 až 14 dnech se zase sejdeme na videokonferenci on-line, podáte BA-Datlovské zprávy a vaše zážitky, rozšíříme myšlenkovou mapu a vymyslíme, co dál! 🙂   

Přejeme vám a všem okolo vás co nejhezčí dny! Tým Badatelské akademie Datel

Videa byla natočena ve spolupráci s projektem MAP ORP LITOMĚŘICE II, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586, realizátor MAS České středohoří, z.s.