Milí BA-Datelé, přinášíme Vám pozvánku na zajímavé vědecké přednášky od Café Nobel 🙂
Vážení přátelé, milovníci vědy!
Také během tohoto léta se můžete s vědou setkávat nejen na přednáškách z cyklu Café Nobel! Rádi bychom vás pozvali i na druhý ročník partnerského cyklu přednášek pro veřejnost, organizovaného Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pod názvem Piknik Nobel. 
Letní přednáškový cyklus Piknik Nobel bude probíhat od 3. srpna do 14. září v amfiteátru v univerzitním kampusu.
Každou středu, vždy od 18 hodin, budete mít příležitost k setkání s akademiky a výzkumníky ústecké univerzity, kteří vám přiblíží svou práci a představí zajímavá témata ze světa vědy. Program přednášek viz níže.
Amfiteátr se nachází přibližně 100 metrů rovně od hlavního vchodu do kampusu UJEP z Pasteurovy ulice.
Přednášky se uskuteční za každého počasí. Nebude-li příznivé, přesouvá se program do přilehlé Fialové auly UJEP.
Nápoje a drobné občerstvení zajišťuje Čajovna U vysmátý žáby a univerzitní kavárna Kampuska.
Cyklus přednášek Piknik Nobel vznikl ve spolupráci s projektem č. 304011U405 Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach.
Program Piknik Nobel:
3. srpna
Lukáš Sláma – „Švéd přichází!“ aneb Poslední roky třicetileté války
10. srpna
Vladimír Brůna – Odkrývání neviditelného. Geotechnologie pomáhají zkoumat staroegyptské civilizace
17. srpna
Sylvie Kříženecká – Léky a léčiva aneb Co jednou příroda prozradí našim vnoučatům?
24. srpna
Patrik Christian Cmorej – Zajímavé kazuistiky ze světa záchranáře
31. srpna
Kateřina Dytrtová – Nejčastější předsudky o (současném) umění?
7. září
Markéta Gloneková – Proč žirafy kojí cizí mláďata
14. září
Michal Hejcman – Krajina jako kronika lidských aktivit
Vstup je volný, další informace včetně podrobných anotací přednášek a stručných medailonků přednášejících si můžete přečíst na webu http://cafenobel.ujep.cz/novinky/piknik-nobel-2022.html nebo na Facebooku https://www.facebook.com/cafenobel.ujep.
Srdečně vás zveme!
Frederik Velinský
UJEP Ústí nad Labem
frederik.velinsky@ujep.cz